Clubinfo

Hierbij presenteren wij ons, Rootes Club Nederland

Een vereniging van eigenaren van de Engelse automerken; Sunbeam, Sunbeam-Talbot, Hillman, Humber, Singer, Commer en Karrier die in de periode 1928 - 1935 (Singer pas in 1956) door het Rootes concern zijn overgenomen. Ook de typen van deze merken gebouwd na de overname door Chrysler van de Rootes group in 1964 vinden in onze vereniging een plaats.

Rootes Club Nederland is opgericht in 1986 en telt momenteel 190 leden. Het doel van onze vereniging is enerzijds het bieden van steun aan haar leden zoveel als mogelijk is om hun wagens in stand te houden, anderzijds het organiseren van evenementen voor haar leden voor vermaak en onderlinge kontakten.

Rootes Club Nederland is aangesloten bij de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) en bij de ARCC (Association of Rootes Car Clubs).

De FEHAC stelt zich ten doel om het belang van de historische automobielbezitter zowel maatschappelijk (bijvoorbeeld verzekeringen) als in de (inter)nationale politiek te behartigen. De ARCC bevordert relaties tussen de verschillende Rootes clubs waar ook ter wereld.

De Vereniging Rootes Club Nederland biedt u de volgende activiteiten:

  • De organisatie van drie of vier bijeenkomsten per jaar in het zomerseizoen, waarbij wordt gestreefd naar een redelijke spreiding over het land. Tijdens de bijeenkomsten is er altijd gezelligheid en zijn er verschillende activiteiten mogelijk.
  • De organisatie van een onderdelendag. Wij proberen dit zo mogelijk in samenwerking te doen met andere clubs die wat betreft automerk en type verwant zijn. Iedereen kan hier onderdelen (of hele auto’s) te koop aanbieden of aanschaffen.
  • De organisatie van een sleuteldag. Tijdens deze dag stelt een garagebedrijf welke vroeger Rootes dealer is geweest zijn werkplaats ter beschikking. Er kan gebruik worden gemaakt van de hefbruggen en andere faciliteiten en er kunnen tijdens deze dag diverse werkzaamheden worden verricht.
  • De organisatie van een algemene ledenvergadering één maal per jaar (in het laatste kwartaal) waarbij naast de (her)verkiezing van het bestuur ook een activiteitenplanning voor het voorliggende seizoen aan de orde komt. Verkoop van Rootes boeken.
  • De uitgave van het clubblad: Correspondence, verschijnt vier maal per jaar. Naast type-informatie, restauratie-, reis- en evenementenverslagen en leuke anekdotes treft u regelmatig terugkerend in ons blad de volgende rubrieken aan: Agenda: een overzicht van evenementen in binnen- en buitenland georganiseerd door ons of door onze zusterclubs, dan wel algemene met name Engels georiënteerde bijeenkomsten (voorzover wij daarvan melding hebben gekregen). Technische informatie: dit kan variëren van informatie over een bepaald onderdeel, over een bepaald merk of type (mini-manual) of in de vorm van praktische restauratietips. Advertenties: vraag en aanbod van auto’s en onderdelen. Gratis voor leden en, mits passend binnen het clubverband, tegen een kleine vergoeding voor derden. In principe gaat het hier om eenmalige zaken (voor wat betreft te koop aangeboden althans) en het aanbod van auto’s en onderdelen.
  • Ledenlijst: één maal per jaar publiceren wij onze ledenlijst.
  • Registeroverzicht: eveneens één maal per jaar met daarin vermeld alle auto’s met verwijzing naar de ledenlijst. Zo wordt u in de gelegenheid gesteld foute vermeldingen te corrigeren dan wel kenbaar te maken om niet opgenomen te worden (in verband met uw privacy, naar keuze).


Onderdelen: na een zorgvuldige afweging van alle voor- en nadelen hebben wij besloten om ons als verenging niet bezig te houden met onderdelenvoorziening. Wel fungeren wij als intermediair en kennisbron met betrekking tot de verkrijgbaarheid horloges replica rolex en de toepasbaarheid van onderdelen. De verkoop hiervan blijft een individuele aangelegenheid, waarbij u overigens in het vademecum verschillende leveranciers kunt aantreffen.

Wet bescherming persoonsgegevens:

  1. Rootes Club Nederland zal persoonlijke gegevens en voertuiggegevens van haar leden alleen beschikbaar stellen aan haar leden. Dit houdt in dat er geen verspreiding plaats vindt aan bedrijven en organisaties voor commercieel gebruik. Ook de leden van Rootes Club Nederland mogen deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Wilt u lid worden van onze vereniging?

Om de contributie van slechts € 37,50 per jaar hoeft u het niet te laten.

Bij aanmelding wordt tevens een eenmalig entreegeld van € 12,50 in rekening gebracht. Hiervoor krijgt u het fraaie Rootes Vademecum, boordevol informatie, thuisgestuurd.

Ons adres is:
Rootes Club Nederland
Krasseurstraat 229
1033 DW AMSTERDAM
 

U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze ledenadministrateur of dit formulier invullen en verzenden.

E-mail:  leden@rootesclub.nl

Ledenadministrateur: Evert Schoenmaker, telefoon 030 - 6371244.

ROOTES CLUB NEDERLAND is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40480455 en aangesloten bij de FEHAC en de ASSOCIATION of ROOTES CAR CLUBS.